Ny idrætshal

Ny idrætshal med integreret teglkunst. Teglets tyngde, robusthed og tekstur både samler fladerne og gør dem levende.

Den 1500 m2 store Sønderskov Hallen, tegnet af ZENI Arkitekter, er en ny idræts- og multifunktionshal til Sønderskov-Skolen i Sønderborg, (i Danmark). Ligesom skolen er hallen er opført i gule tegl og for at bryde de store flader, er facaderne i førstesalshøjde bearbejdet med et mønster, der understreger teglets kvaliteter. »Når man arbejder med så stort et volumen, er karakteren af facaderne helt afgørende. Tegl er et fantastisk materiale til store flader, hvis man vel at mærke benytter en mursten af god kvalitet. Teglets tyngde, robusthed og tekstur både samler fladerne og gør dem levende,« fortæller arkitekt Torben Engsig Svan Sørensen fra ZENI Arkitekter.

Hallens indgangsfacade er udsmykket med et teglrelief: »Jeg har ønsket at vise skolens to sider samlet i ét billede, som jeg kalder ’Halv Leg’,« fortæller kunstneren Ole Videbæk. Som et billede på det boglige og det teoretiske er værkets base skabt i rødt murværk, hvor stenene danser afsted. De røde sten, D33, danner en skrift, som er lig skriften i vores computere,

Over den røde mur har jeg skabt figurer, der forestiller dansende børn, i den samme ler, men brændt i min egne ovne. Deres leg følger ikke boldbanens streger og regler. Tværtimod danner den grundlag for uddannelsen inde i idrætshallen. Kun når legen tages alvorligt, bliver den sjov,« fortæller Ole Videbæk.

Fotograf: Anders Sune Berg

×